Pengemaskinian Maklumat Jurukur Tanah Berdaftar (JTB), Isteri JTB dan Waris-Waris Yang Dinamakan