Lembaga Jurukur Tanah
MALAYSIA

Information


Latest News

Kursus Komputer 'CDS' I & II Jun 2018 new

Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bagi Tahun 2018 new

Surat Pekeliling Bil 1/2018: Penjelasan Kepada Peranan JTB Berhubung Pelaksanaan General Circular No. 5/2017  Oleh Lembaga Arkitek Malaysia new

Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Tahun 2018 new

Kursus Komputer 'CDS' I & II March 2018

Subsidi Pembelian Peralatan Ukur GNSS Oleh Lembaga Jurukur Tanah

Pengemaskinian Maklumat Jurukur Tanah Berdaftar (JTB), Isteri JTB dan Waris-Waris Yang Dinamakan

Pekeliling KPUP Bil 1/2017: Garis Panduan Mengenai Penyediaan Pelan Khas Untuk Harta Bersama Terhad Bagi Tujuan Permohonan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari

Peringatan Mesra Majlis Perbandaran Manjung ; Permohonan Cadangan Pemajuan Melalui Perunding Bertauliah atau Melalui Wakil Perunding

More News

Land Surveyors Search

 

Icons Menu

 • Help and Support
  Technical
 • Download
  Pdf
 • Circular
  Pdf
 • News Archive
  Information
 • FAQs
  Information
 • Poll
  Survey