Incentive

Incentive

No Title Created Date
1. Pemberian Subsidi/Insentif Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Kepada Juruukur Tanah Berlesen Bagi Tahun 2023 Admin 02/08/2023
2. Pemberian Subsidi LJT Kepada JTB Bagi Tahun 2022 Admin 23/08/2022
3. Pakej Subsidi Khas Pemulihan Ekonomi JTB 2021 - Covid-19 Admin 26/07/2021
4. Pakej Subsidi Khas Permai JTB 2021 - COVID-19 Admin 05/02/2021
5. Tawaran Insentif Bagi Pembelian Kelengkapan Pejabat, Peralatan dan Perisian Ukur oleh Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Kepada Juruukur Tanah Berlesen Bagi Tahun 2020 Admin 14/09/2020
6. Pakej Rangsangan Prihatin JTB - Covid-19 (Tambahan) Admin 21/04/2020
7. Bantuan Kewangan Bagi Juruukur Tanah Berlesen yang Dikuarantin Covid-19 Admin 21/04/2020
8. Pakej Rangsangan Prihatin JTB - Covid -19 Admin 06/04/2020
9. Tawaran Subsidi Bagi Pembelian Peralatan dan Perisian Ukur Oleh Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Kepada Jurukur Tanah Berlesen Bagi Tahun 2019 Admin 03/09/2019
10. Pemberian Subsidi / Insentif Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Kepada Juruukur Tanah Berlesen Bagi Tahun 2018 Admin 15/08/2018
11. Subsidi Pembelian Peralatan Ukur GNSS Oleh Lembaga Jurukur Tanah Admin 12/09/2017
12. Pemberian Insentif Bagi Pembelian Satu Unit DESKTOP PC/ NOTEBOOK dan Satu Unit PRINTER Admin 04/11/2016
13. Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur TOTAL STATION Bagi Tahun 2016 Admin 04/08/2016
14. Pemberian Insentif Bagi Pembelian DESKTOP PC/NOTEBOOK Dan Perisian COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) Download Borang Permohonan Insentif Pembelian (Pdf) Admin 03/11/2015
15. Pemberian Insentif Bagi Pembelian Perisian COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) Admin 10/08/2015
16. Pemberian Insentif Bagi Pembelian Perisian Perakaunan GST Admin 16/03/2015
17. Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur GNSS dan Peralatan dan Perisian Field To Finish Untuk Tahun 2015 Admin 21/01/2015
18. Perubahan Dalam Senarai Pengedar HP Untuk Insentif Bagi Pembelian Mesin Pencetak A3 atau Plotter Admin 27/10/2014
19. Pemberian Insentif Bagi Pembelian Mesin Pencetak A3 atau Plotter Admin 14/10/2014
20. Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur GNSS dan Peralatan dan Perisian Field To Finish Untuk Tahun 2014 Admin 20/01/2014