Notice

Notice

No Title Created Date
1. Permohonan/Pembaharuan Lesen Menjalankan amalan 2024 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 08/09/2023
2. Pekeliling LJT Bil 1/2023 : Peperiksaan Bahagian II - Pengemukaan Tugas Amali Di Bawah Bahagian V, Peraturan-Peraturan Juruukur Tanah Berlesen 2011 Admin 09/02/2023
3. Surat Pemakluman Pewartaan Baru Sempadan Daerah, Mukim, Tanah Bandar, Tanah Pekan Dan Tanah Desa di Seluruh Negeri Perak Admin 11/12/2022
4. Pelaksanaan Caj Fi Ukur Bagi Peletakan Tanda Sempadan Baharu pada Sistem eLJT Berkuatkuasa 1 September 2022 Admin 01/12/2022
5. Surat Edaran Pekeliling Pembangunan Tanah Negeri Melaka Admin 29/09/2022
6. Makluman Penutupan Sementara Makmal JUPEM Admin 08/04/2022
7. Sijil Perakuan Deposit Fi Ukur Digital (e-Sijil) Admin 30/03/2022
8. Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Tanah Admin 30/03/2022
9. Lesen Menjalankan Amalan Bagi Tahun 2022 Admin 29/12/2021
10. Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bilangan 11 Tahun 2021 Admin 20/11/2021
11. Carta Alir Proses Kerja Ukur Pepasangan dan Pengesanan Utiliti Bawah Tanah Admin 14/10/2021
12. Permohonan Lesen Menjalankan Amalan 2022 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 15/09/2021
13. Surat Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 2/2021: Carta Alir Penyelesaian Kerja-Kerja Ukuran Hakmilik Tanah Yang Dilaksanakan Oleh Juruukur Tanah Berlesen (JTB) Pada Peringkat Fasa 3(81% Bayaran Diterima JTB) Dan Fasa 4 (98% Bayaran Diterima JTB).  Admin 15/03/2021
14. Surat Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 1/2021: Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Strata Dengan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 (PKP 2.0) Admin 15/02/2021
15. Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 1/2021: Bayaran Kemajuan Kerja-Kerja Permohonan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari (Sub-MC) Bagi skim Strata Bercampur Admin 05/02/2021
16. Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan Sebagai Jurukur Tanah Berlesen Admin 10/12/2020
17. Permohonan Lesen Menjalankan Amalan 2021 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 14/09/2020
18. Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 1/2020: Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Strata Di Bawah Pakej Ransangan Prihatin Jurukur Tanah Berlesen (JTB) - COVID-19 Admin 29/04/2020
19. Pengoperasian Firma Juruukur Tanah Berlesen Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Admin 21/04/2020
20. Maklumat Kakitangan Firma Jurukur Tanah Berlesen (JTB) Admin 31/03/2020
21. Surat Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 1/2020: Yuran Keahlian Seumur Hidup Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia (RISM) Bagi Juruukur Tanah Berlesen (JTB) Admin 05/02/2020
22. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2020 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 18/09/2019
23. Peraturan-Peraturan Juruukur Tanah Berlesen (Pindaan) 2019 Admin 01/04/2019
24. Surat Pekeliling Bil 5/2018: Syarat Tambahan Untuk Permohonan Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2019 Admin 10/10/2018
25. Tatacara JTB Memperbaharui Lesen Ukur Secara Online (eLJT) Admin 28/09/2018
26. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2019 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 13/09/2018
27. Perlaksanaan Cukai Perkhidmatan (SST) Di Lembaga Jurukur Tanah Admin 29/08/2018
28. Surat Pekeliling Bil 4/2018: Pemberian Bantuan Mengurus Jenazah Yang Melibatkan Kematian Jurukur Tanah Berdaftar (JTB) Serta Waris-Waris Terdekat JTB Admin 14/08/2018
29. Surat Pekeliling Bil 2/2018: Penubuhan Syarikat Sendirian Berhad Bagi Firma Juruukur Tanah Berlesen Yang Berstatus Pemilikan Tunggal Admin 14/05/2018
30. Surat Pekeliling Bil 3/2018: Kewajipan Mengemukakan Salinan Jadual Petak Admin 14/05/2018
31. Surat Pekeliling Bil 1/2018: Penjelasan Kepada Peranan JTB Berhubung Pelaksanaan General Circular No. 5/2017  Oleh Lembaga Arkitek Malaysia Admin 24/01/2018
32. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2018 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 14/09/2017
33. Pengemaskinian Maklumat Jurukur Tanah Berdaftar (JTB), Isteri JTB dan Waris-Waris Yang Dinamakan Admin 03/07/2017
34. Pekeliling KPUP Bil 1/2017: Garis Panduan Mengenai Penyediaan Pelan Khas Untuk Harta Bersama Terhad Bagi Tujuan Permohonan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari Admin 17/06/2017
35. Peringatan Mesra Majlis Perbandaran Manjung ; Permohonan Cadangan Pemajuan Melalui Perunding Bertauliah atau Melalui Wakil Perunding Admin 13/06/2017
36. Pekeliling KPUP Bil 1/2016: Garis Panduan Kod Warna dan Penandaan Bagi Pemetaan Utiliti Bawah Tanah Admin 05/01/2017
37. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2017 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 08/09/2016
38. Pekeliling Bil 2/2016: Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bilangan 1 Tahun 2015 Admin 05/08/2016
39. Pekeliling Bil 1/2016 - Pelaksanaan Pemakaian Cop Rasmi Profesional Jurukur Tanah Berlesen I Contoh Cop Rasmi JTB Admin 22/04/2016
40. Makluman Penutupan Tapak Ujian Kalibrasi Alat Ukur Jarak Eletronik ( EDM/Total Station ) Dan Alat Ukur Global Navigation Satellite System (GNSS), Jalan Mohd Yatim Yahaya,53300 Wangsa Maju,W.P Kuala Lumpur Admin 08/03/2016
41. Pengenalan VIRTUAL ACCOUNT Dan JOMPAY di Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Admin 28/12/2015
42. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2016 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 17/09/2015
43. Perhatian: Mata CPD yang dipaparkan hanya berdasarkan maklumat yang diterima daripada pihak penganjur. JTB diminta mengisi Borang CPD Log Book dan menghantar ke LJT bagi tujuan pengemaskinian data tersebut di dalam eLJT.  Muat turun Borang CPD Log Book Admin 10/09/2015
44. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2015 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 03/09/2015
45. Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Akibat Daripada Kuat Kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 {{Akta A1450}} Berhubung Bayaran Kemajuan Kerja Ukuran Hakmilik Strata Admin 15/07/2015
46. Pengumuman Pungutan Kad Kuasa JTB Admin 23/06/2015
47. Jemputan Menghadiri Program Pencerahan JUPEM Mengenai Pelaksanaan Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 dan Akta Pengurusan Strata 2013 Admin 21/06/2015
48. Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah untuk Pengeluaran Hak Milik Strata - Jilid 1 Admin 18/06/2015
49. Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah untuk Pengeluaran Hak Milik Strata - Jilid 2 Admin 18/06/2015
50. Maklumat Pendaftaran Cukai Barang dan Perkhidmatan - CBP (GST) Admin 16/03/2015
51. Pengumuman berkaitan GST di dalam eLJT. Klik untuk maklumat lanjut Admin 27/02/2015
52. Surat Pekeliling KPUP Bil.1 Tahun 2014 Admin 08/01/2015
53. Kemasukan Wang ke Akaun Bank LJT Tanpa Borang Ukur atau Dokumen Sokongan Admin 24/11/2014
54. Pembatal Semua Pelatih Kerjaluar yang Didaftarkan Dengan Lembaga Berkuatkuasa 1hb Oktober 2011 Admin 03/11/2011
55. Pewartaan Peraturan-peraturan Jurukur Tanah Berlesen 2011 - P.U.(A) 331 Admin 15/09/2011
56. Pembetulan - Kata Laluan Email Jurukur Tanah Berlesen Admin 01/08/2011
57. Prosedur Penggunaan Email Admin 01/08/2010
58. Pekali Polinomial 2011 (ORIGINAL VERSION) Admin 13/03/2010
59. Penggunaan Sepenuhnya Aplikasi Sistem e-LJT Admin 13/03/2010
60. Penjelasan Mengenai Penggunaan Jadual Upah Ukur Untuk Kerja Ukuran Hakmilik Admin 08/03/2010
61. Surat Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 2/2008: Tarikh Tutup Akaun Tahunan Lembaga Jurukur Tanah Admin 14/04/2008